chu kỳ để đăng kiểm lại xe ô tô

Theo quy định của bộ giao thông vận tải đối về thời hạn đăng kiểm đối với các phương tiện cơ giới đường bộ. Mặc dù đã tiến hành đăng kiểm rồi nhưng nhiều người vẫn thắc mắc về chu kỳ để đăng kiểm lại xe ô tô là bao nhiêu? Dưới đây xehoimoi.info sẽ làm rõ cho bạn về vấn đề chu kỳ đăng kiểm và thời hạn đăng kiểm của các loại xe ô tô.

I. Chu kỳ đăng kiểm của xe ô tô chở người dưới 9 chỗ có kinh doanh vận tải và chở người trên 9 chỗ.

Những chiếc xe ô tô chở người dưới 9 chỗ có tham gia kinh doanh vận tải và các phương tiện chở người trên 9 chỗ được chia thành 2 nhóm.

Nhóm phương tiện chưa  cải tạo: Đối với những chiếc xe không cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi một số hệ thống lái, phanh,.. với thời hạn kiểm định lần đầu là 18 tháng và định kỳ kiểm định 6 tháng/ lần

Nhóm phương tiện đã cải tạo: Những chiếc xe đã được cải tạo các tính năng như hệ thống truyền lực, phanh, lái.. sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và chu kỳ tiếp theo là 6 tháng/ lần.

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô

II. Chu kỳ đăng kiểm của xe ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải và chở người trên 9 chỗ.

Với những chiếc xe chở người dưới 9 chỗ nhưng không tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải thì sẽ có chu kì kiểm định đầu tiên là 30 tháng. Sau đó các mốc định kỳ sẽ được tính theo số năm sử dụng của chiếc xe. Cụ thể:

– Xe được sản xuất dưới 7 năm thì chu kỳ kiểm định là 18 tháng

– Xe được sản xuất từ 7 đến dưới 12 năm: chu kỳ kiểm định là 12 tháng

– Xe được sản xuất trên 12 năm: chu kỳ kiểm định là 6 tháng .

– Chu kỳ đăng kiểm cho các loại ô tô tải, ô tô chuyên dụng, đầu kéo, rơ mooc, sơ mi mooc.

  1. Đối với xe ô tô tải, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo

– Những chiếc xe ô tô tải, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất  dưới 7 năm thì chu kỳ đăng kiểm đầu sẽ là 24 tháng và chu kỳ tiếp theo là 12 tháng/lần

– Với thời gian sản xuất trên 7 năm thì xe ô tô tải, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo không có chu kỳ đầu, định kỳ sẽ là 6 tháng/ lần

– Những chiếc xe ô tô tải, ô tô chuyên dụng, đầu kéo, rơ mooc, sơ mi rơ mooc đã được qua cải tạo thì chu kỳ ban đầu là 12 tháng, định kỳ là 6 tháng /1 lần

2. Đối với Rơ Mooc, Sơ mi Rơ mooc

-Rơ Mooc, Sơ mi Rơ mooc  có thời gian sản xuất dưới 12 năm thì chu kỳ đăng kiểm ban đầu là 24 tháng và định kỳ là 12 tháng/1 lần

-Rơ Mooc, Sơ mi Rơ mooc sản xuất trên 12 năm  thì Không có chu kỳ đầu, định kỳ là 6 tháng 1 lần

-Đối với các loại ô tô chở người trên 9 chỗ có thời gian sản xuất trên 15 năm thì chu kỳ đăng kiểm của ô tô là 3 tháng/1 lần

Còn đối với những chiếc ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo sản xuất với thời gian từ 20 năm trở lên thì chu kỳ đăng kiểm là 3 tháng/1 lần

STT Loại phương tiện Chu kỳ ( tháng)
Lần đầu Định kỳ
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
Đã sản xuất đến 07 năm 30 18
Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm 12
Đã sản xuất trên 12 năm 6
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
2.1 Không cải tạo 18 6
2.2 Có cải tạo 12 6
3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
3.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm 24 12
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm 6
3.2 Có cải tạo 12 6
4. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên 3

Ghi chú:

– Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm tính từ năm sản xuất.

– Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

–  Cải tạo là thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh, treo và truyền lực.

III.Bảng phí đăng kiểm của ô tô mới nhất năm 2018

 

Loại phương tiện Phí kiểm định xe cơ giới Lệ phí cấp chứng nhận Tổng tiền
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng 560.000 50.000 610.000
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo 350.000 50.000 400.000
Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn 320.000 50.000 370.000
Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn 280.000 50.000 330.000
Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự 180.000 50.000 230.000
Rơ mooc và sơ mi romooc 180.000 50.000 230.000
Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt 350.000 50.000 400.000
Ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 320.000 50.000 370.000
Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) 280.000 50.000 330.000
Ô tô dưới 10 chỗ 240.000 100.000 340.000
Ô tô cứu thương 240.000 50.000 290.000
Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe tương tự) 100% 70%

Đăng kiểm xe ô tô là quy định bắt buộc đối với những phương tiện ô tô lưu thông trên đường. Do vậy chuyên mục tin tức hy vọng bạn sẽ lưu ý thời gian, chu kỳ để đăng kiểm lại xe ô tô để tránh bị công an giao thông phạt tiền. 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *